Belysning
Parkarmatur för belysning på parker, gågator, pardddddddd
Rund stångtopp monterad armatur för utomhusinstalldddddddd
Nedgrävd stolpe (3.5 m, 4.5 m, 5.5 m) Cylindrisk stdddddddd
Rund stångtopp monterad armatur för utomhusinstalldddddddd
Rund stångtopp monterad armatur för utomhusinstalldddddddd
Enkel eller dubbelkvadratformad stångtopp monterad dddddddd
Kvadratisk stångtopp monterad LED armatur för utomdddddddd
Enkel eller dubbelrund stångtopp monterad LED armatdddddddd
Enkel eller dubbelkvadratisk stångtopp monterad armdddddddd
Enkel eller dubbelrund stångtopp monterad downlightdddddddd
220mm, 600mm eller 1.000 mm hög bollard, rund form,dddddddd
600 mm hög pollare, kvadratformad för utomhusinstadddddddd
680 mm eller 380mm hög LED pollare IP65, rundformaddddddddd
Har du problem med att finna lämpliga belysningsprodukter, eller armaturer, som passar dina projekt?
Tupex kan hjälpa till med tillverkning av produkter, anpassade utifrån dina specifikationer och med snabb leverans.
  • Se Produktspecifikationer
  • Upptäck Tupex målsättning
  • Träffa våra representanter