IBS armaturer med dekorativa motiv

IBS armaturer med dekorativa motiv

Dekorativa IBS armaturer är härledda från standardfixturer IBP.
De har samma dimensioner, monteringssätt och elektrisk utrustning
(använda LED och drivrutiner) – se sidan 14.
På grund av använda dekorationer är en ljusutgång av armaturen
reducerad med 30-50% jämfört med motsvarande variant med
opakskydd.
Motiv, som kan beställas, kan du se på www.tupex.se eller i Tupexkatalogen,
se sidorna 18-19.

 

IBS armaturer med dekorativa motiv

EV000432.jpg EV000432.jpg EV003581.jpg

IBS armaturer med dekorativa motiv

Dekorativa IBS armaturer är härledda från standardfixturer IBP.
De har samma dimensioner, monteringssätt och elektrisk utrustning
(använda LED och drivrutiner) – se sidan 14.
På grund av använda dekorationer är en ljusutgång av armaturen
reducerad med 30-50% jämfört med motsvarande variant med
opakskydd.
Motiv, som kan beställas, kan du se på www.tupex.se eller i Tupexkatalogen,
se sidorna 18-19.