Betalningsvillkor
Per 30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan utgörs av referensränta med tillägg av 8,00 %-enheter.

Leveransvillkor

Villkoren i offerter gäller tillsammans med villkoren i ert kundavtal och allmänna villkor enl. ALEM 09. Vid motstridighet mellan ALEM 09, godkänd offert och dessa avtalsvillkor skall tolkningsordningen vara enligt följande: 1. godkänd offert, 2. dessa avtalsvillkor och 3. ALEM 09.

Leveranstid:

Leveranstiden är normalt 4-6 veckor från beställningsdatum om det inte är lagervara eller annat särskilt avtalats. Vi gör alltid allt vad vi kan för att hålla den uppskattade leveranstiden så att du ska få dina produkter levererade så snabbt som möjligt. Ibland kan det dock ta lite längre tid än beräknat.

Vid ändring av beställda produkter gällande anslutningskablage/snabbkoppling, funktioner, variationer, färger etc, tillkommer det en ökad leveranstid. Generellt sätt godtas inga ändringar under tillverkningsprocessen.

Reklamation vid fel

Köparen skall vid fel skriftligen reklamera detta på https://www.tupex.se/claim

Returer

Endast returer på grund av fel eller annan orsak vartill Tupex varit vållande, godkännes utan extra kostnader för köparen. Vid returer, som beror på annat än ovanstående, krediteras köparen nettofakturavärdet med ett avdrag som för normalt lagerförda varor är mellan 20 % och 50 %. Vid returer, som beror på annat än ovanstående samt av ej normalt lagerförda varor, förbehåller sig Tupex rätten att ensidigt bestämma med vilken procentsats eventuell kreditering skall ske. Vid returer enligt ovan skall köparen ange nummer och datum på säljarens faktura och/eller följesedel för de aktuella varorna. Köparen står för returfrakt samt risken för returnerade varor till dess att Tupex skriftligen kvitterat mottagandet av de returnerade varorna. Specialtillverkade armaturer som inte ingår i standardsortimentet, gällande utseende, styrning, färgtemperatur, anslutning mm returneras ej.

Övriga villkor

A. Kunden har ansvar för att kontrollera eventuella ljusberäkningar, ljusstyrningar, färgtemperaturer eller annat relevant för projektet.

B. Vi levererar armaturantal enl. gällande order. Lagerhållning mot avrop sker endast med tydlig leveransplan. Har ni inte det, ta kontakt med er ref. på Tupex för andra lösningar.

C. Alla offerter gäller enligt angivet volymantal per armatur och antal angivna positioner. Eventuella ändringar av antal armaturer eller antal positioner kan komma att påverka helhetspriset i offerten.

D. Kostnad för pappersfaktura tillkommer med 69kr. Vi värnar om miljön och vill därför i första hand föreslå det miljövänliga och kostnadsfria alternativet, PDF-fakturan.
Att ansluta sig till PDF-faktura är enkelt! Allt vi behöver företags kontaktuppgifter samt e-mailadress till fakturamottagaren. Skicka gärna uppgifter till [email protected]