TB83-2 Adapter Cetong

Adapter för montage av TUPEX LATTI POLLARE på Cetong Rio betongfundament