Kvalitetspolicy

Kvalitet är ett mått på våra prestationer ur kundens synvinkel. Vi skall arbeta med kvalitet i alla led för att tillgodose kundernas krav på oss som en tillförlitlig partner. Detta gör vi med kunden i fokus, stort engagemang, lyhördhet och ett hållbart förbättringsarbete. Vårt övergripande kvalitetsmål är att hela företaget skall framstå som synonymt med kvalitet.

Tupex Sverige levererar belysningslösningar inom LED enligt kunders förväntningar så att de alltid känner fullt förtroende för oss som leverantör.

Våra kunder skall se oss som samarbetspartner, och känna att vi är lyhörda och tillvaratar deras önskemål och krav. Vi skall ständigt arbeta med att förbättra och utveckla vårt kvalitetssystem samt löpande utbilda och engagera vår personal efter marknadens krav och behov.

Detta uppnår vi genom mångårig erfarenhet med personal som känner glädje i att utföra ett bra arbete åt alla kunder.

Arbetsmiljöpolicy

Tupex arbetsplatser ska kännetecknas av trivsamma och kreativa arbetssätt som medverkar till att alla medarbetarna utvecklas, vill och får ta ansvar och där alla kan känna arbetsglädje och delaktighet.
Vi ska med motiverade, välutbildade medarbetare i kombination med ömsesidig respekt för varandra säkerställa en trivsam arbetsmiljö där kränkande särbehandling är oacceptabelt. En bra arbetsmiljö är en av förutsättningarna för en rationell produktion och ett självklart mål för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga. En bra arbetsmiljö ger engagemang och trivsel vilket därmed ger mer tillfredsställda och effektivare medarbetare.

Information om behandling av personuppgifter inom Tupex Sverige. Tupex tillverkar bland annat armaturer med LED teknik och marknadsför dessa gentemot företag och myndigheter. Det innebär att vi måste hantera våra kunders personuppgifter i samband med vår verksamhet.

Vi skyddar dina personuppgifter! Läs om GDPR.