TUPEX SVERIGE är medlem i El-Kretsen och registrerad i EE-registret hos Naturvårdsverket. Tupex Sverige är anslutna till FTI Förpacknings- och Tidningsinsamlingen och miljöcertifierade av SundaHus.

TUPEX  Sverige och Tupex Group i andra länder strävar alltid efter att tillverka produkter för kunden som ger ökad effektivitet tillsammans med minimerad användning av naturresurser vilket resulterar i miljövänliga produkter. TUPEX Group skall visa miljömedvetenhet och ta ansvar för miljön genom att uppfylla gällande lagstiftning och systematiskt arbeta för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet. Därför fokuserar vi på följande områden.

  1. Effektivisera processerna och reducera elförbrukningen
  2. Reducera avfallsmängder och öka återvinningen.
  3. Prioritera miljövänliga transporter
  4. Systematiskt förbättra vårt miljö och kvalitetsarbete