AC035 – Aluminiumprofil

1.000 mm linjär profile för Hydroflex Top, utförd i anodiserad aluminium.